śmieciKażdego roku wprowadzany jest nowy produkt – nowoczesny model telefonu, smartphony z większą liczbą dostępnych aplikacji czy telewizor z nieograniczonymi możliwościami. A co dzieje się ze sprzętami, które służyły nam do tej pory? Gdzie trafiają? Jedynie niewielka część starych, zużytych sprzętów podlega recyklingowi w przystosowanych do tego specjalnych firmach, ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami czy pozwoleniami. Tam każde urządzenie (traktowane zgodnie z prawem i normami jako odpad niebezpieczny) podlega składowaniu, szczegółowej specyfikacji, a następnie odzyskowi wielu materiałów i surowców, z których się składa. Wiadomo jednak, że tego typu recykling odpadów jest procesem bardzo kosztownym, na który wiele państw jeszcze nie po prostu nie stać. Co wówczas dzieje się z olbrzymią ilością zużytego sprzętu komputerowego, elektronicznego i elektrycznego? Trafiają w wielkich kontenerach do krajów Trzeciego Świata. Tam stanowią one przede wszystkim źródło dochodu, bardzo często jedynego. Dzieci, młodzież, kobiety, matki z małymi dziećmi oraz mężczyźni – każdy według możliwości i umiejętności zajmuje rozkładaniem tych „elektronicznych śmieci” na podzespoły i elementy, które nadają się do dalszej sprzedaży. Tutaj nikt nie zastanawia się nad szkodliwością takiej pracy, nad wpływem oparów na zdrowie.

Część urządzeń, szczególnie tych, które są w jeszcze dobrym stanie, sprawne bądź wymajające jedynie drobnych napraw wprowadzane są po raz kolejny do obiegu – dla ludzi mieszkających i żyjących w biednych krajach posiadanie takiego sprzętu to jedyna możliwość na kontakt ze światem, technologią. Kupując nowy, lepszy, szybszy sprzęt należy dobrze się zastanowić co zrobić ze starym, zepsutym bądź jeszcze działającym, którego chcemy się pozbyć robiąc miejsce na nowe. Wiele sklepów oferuje obecnie możliwość wzięcia w rozliczenie starego sprzętu. Poza tym zawsze można go oddać jakiejś organizacji, która przekaże go komuś potrzebującemu. Warto o tym pamiętać i nie przyczyniać się do degradacji środowiska i zdrowia innych ludzi.

Śmieci po takich sprzętach jest coraz więcej, ale też wystarczy śledzić informacje bo coraz więcej jest miejsc zbiórek takich śmieci a dodatkowo można coś za nie dostać.