W ostatnim czasie można zauważyć, iż rodzice coraz częściej nadają swym dzieciom, imiona, które były noszone przez świętych i błogosławionych. Otóż, mają one w dużej mierze chronić maluchy przed złem, zapewnić im szczęście i dostatek w życiu dorosłym. Przede wszystkim, święci i błogosławieni noszący dane imię powinni być wzorem postępowania dla dzieci, a także wysłuchiwać modlitw, które zanoszone są do Boga za ich pośrednictwem.

Trzeba powiedzieć o tym, iż rodzice decydując się na imię świętego lub błogosławionego, powinni zapoznać się także z jego żywotem i dziejami oraz atrybutami, gdyż te czynniki mogą duży wpływ na to, kim w przyszłości może zostać ich pociecha. Nie ulega wątpliwości to, że na przestrzeni dziejów popularność tychże imion ulegała ciągłej zmianie, gdyż jedne z nich są uniwersalne i ponadczasowe, a inne w jednej epoce są bardzo modne, by później odejść w zapomnienie na kilka stuleci. Warto zwrócić uwagę na to, że zainteresowanie danym imieniem wzrasta, gdy przypada jubileusz śmierci danego świętego lub gdy był on charyzmatyczną postacią, która zginęła męczeńską śmiercią albo za jego sprawą dokonał się cud bądź był świadkiem objawienia.

Należy podkreślić to, iż szczególnym zainteresowaniem w ostatnich kilkudziesięciu latach cieszyły się imiona Jan i Paweł, które były noszone przez pierwszych apostołów. Oczywiście, swą popularność zawdzięczały temu, iż obrał je sobie Karol Wojtyła, gdy został wybrany na papieża. Ponadto, znowu stały się trendy po śmierci następcy się świętego Piotra w 2005 roku i w 2011, kiedy został on ogłoszony błogosławionym. Z tej samej przyczyny znowu popularne stały się imiona Karol i Karolina. Poza tym, swój renesans przeżywa również imię Maria, noszone przez Matkę Bożą oraz Marię Magdalenę, nawróconą cudzołożnicę. Oprócz tego, warto tu wspomnieć o imieniu Weronika, noszone przez świętą znaną z tego, iż otarła chustą twarz Jezusowi podczas drogi krzyżowej, który w podziękowaniu pozostawił na niej swój wizerunek. Nie mniej modne wśród dziewczynek jest imię Wiktoria oraz Katarzyna.  Nie mnie ładne są jeszcze imiona takie jak: Kinga, Jadwiga, Anna, Kazimierz, Filip, Marta, Agnieszka, Jakub, Krzysztof, Tomasz, Łukasz.

Poza tym, na szczególną uwagę zasługują imiona polskich świętych i błogosławionych, z którymi związane są szeroko dostępne dewocjonalia. Na pierwszy plan wysuwa się tu imię Maksymilian, noszone przez franciszkanina, który poniósł śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym, w zamian za ocielenie życia więźniowi Franciszkowi Gajowniczkowi. Nie zapominamy także o imieniu Faustyna, które znane stało się dzięki zakonnicy głoszącej kult Miłosierdzia Bożego. Należy tu jeszcze wspomnieć o imieniu Andrzej, Szymon czy Adam.