pracownicyWiele przedsiębiorstw stając w obliczu braków kadrowych rozpatruje zatrudnienie cudzoziemców, obawiając się jednak różnic kulturowych i językowych oraz problemów formalnych.
Nasza agencja, w imieniu pracodawcy organizuje wszelkie formalności zmierzające do legalizacji pobytu i pracy obcokrajowca w Polsce. Reprezentujemy pracodawcę przed urzędami i placówkami dyplomatycznymi zarówno w kraju jak i za granicą RP. Pracodawca otrzymuje pracownika gotowego do podjęcia pracy.
Ponadto, przez cały okres zatrudnienia oferujemy opiekę rosyjsko- lub angielsko- języcznego koordynatora, który opiekuje się skierowanymi do Państwa do pracownikami.
Zatrudnienie pracowników zza granicy przynosi dla firm w Polsce wiele korzyści:

  • Obcokrajowcy są bardzo dobrze zmotywowani do pracy. Przyjeżdżają do Polski aby pracować i zarabiać. Pieniądze zarobione w Polsce często są wysyłane do kraju pracownika, który ma tam na swoim utrzymaniu rodzinę.
  • Obcokrajowcy są dobrze zdyscyplinowani. Utrata przez nich pracy często wiąże się z koniecznością opuszczenia naszego kraju, do czego nie chcą dopuścić.
  • Obcokrajowcy są bardziej dyspozycyjni dla pracodawcy niż polscy pracownicy. Nie posiadają tutaj swojego życia prywatnego i zależy im na jak największej ilości przepracowanych godzin. Potrafią dobrze dostosować się do potrzeb pracodawcy w zakresie czasu pracy.
  • Ich postawa wobec pracodawcy nie jest roszczeniowa.

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce
Jeżeli jesteś obcokrajowcem i chcesz pracować i mieszkać w Polsce, w Twoim imieniu przeprowadzimy działania pozwalające Ci na legalny pobyt i pracę na terenie RP.
Zakres proponowanych przez nas usług obejmuje:

  • Zezwolenia na pracę,
  • Przedłużenie zezwolenia na pracę,
  • Karty pobytu,
  • Przedłużenie karty pobytu,
  • Reprezentację przed urzędami,
  • Pomoc prawną, w tym reprezentację przed sądami.

Z problemem emigracji zarobkowej, a co za tym idzie – zwiększającym się brakiem pracowników liniowych oraz specjalistów w Polsce, boryka się coraz więcej pracodawców. Nasza firma, widząc sytuację na rynku pracy, wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom ułatwiając im znalezienie wykwalifikowanych pracowników ze Wschodu.
Dobrze zorganizowana sieć przedstawicielstw na terenie Ukrainy, Mołdawii oraz krajów dalekiego Wschodu umożliwia nam szybkie i sprawne zatrudnienie pracowników spełniających stawiane przez Państwa wymagania. Docelowi pracownicy są wybierani spośród kilkudziesięciu wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów.