podatekWielka machina biznesowa składa się z wielu trybów, których działanie, jest kompletnie niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Terminologia, używana przez właścicieli przedsiębiorstw, bardzo często brzmi jak szyfr, zrozumiały jedynie dla wtajemniczonego grona. Ale czy w praktyce jej znaczenie okazuje się tak bardzo skomplikowane? Przyjrzyjmy się nieco bliżej jednemu z powszechniej stosowanych terminów – modelowaniu procesów biznesowych.
Choć może to brzmieć nieco tajemniczo, w praktyce jako modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) określa się zespół czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w danym przedsiębiorstwie. Mają one na celu określenie stanu AS-IS, czyli sposobu działania danej jednostki. Dzięki temu możliwe jest ustalenie dalszych procesów TO-BE, co oznacza nic innego, jak ustalenie docelowego sposobu postępowania. Tak więc modelowanie procesów biznesowych to ustalenie pewnych kroków biznesowych oraz określenie ich przebiegu oraz kolejności wykonywania. Pod pojęciem samego procesu biznesowego należy rozumieć powiązane ze sobą działania, zmierzające do rozwiązania określonego problemu lub osiągnięcia założonego skutku. Każdy proces powinien posiadać swojego właściciela, czyli osobę odpowiedzialną za jego działanie.
Bardzo często zdarzają się pomyłki, polegające na utożsamianiu modelowania z mapowaniem procesów. Są to jednak dwa całkowicie różne pojęcia. Podczas gdy model obrazuje przebieg poszczególnych procesów, mapa określa jedynie relacje zachodzące pomiędzy nimi.